MTÜ Majandamisnõustajaga saate ühendust meiliaadressil

majandamine@gmail.com. Nõustamise aeg ja koht kokkuleppel.

Teenuse osutamisel lähtume iga inimese individuaalsetest vajadustest ja võimalustest nii teenuse sisu kui kohtumiste aja, koha, sageduste jms. määramisel.